Korepetytor

…. posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i dorosłych,
… prowadził lekcje językowe zarówno w szkołach publicznych jak i instytucjach z kapitałem prywatnym i zagranicznym,
… uczestniczył w kursach pedagogicznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
… efektywnie korzysta z nowoczesnych pomocy dydaktycznych – komputer, odtwarzacze audio-video,
… równie często wykorzystuje tradycyjne metody nauczania – praca z książką, ćwiczenia indywidualne z uczniem,