Nowoczesne metody nauczania

  • wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych, np. CALL, TELL, WELL
  • własny kalendarz (dziennik) zajęć dostępny w internecie
  • bezpłatny dostęp do zasobów dydaktycznych korepetytora na jego stronie www
  • prace domowe i testy sprawdzające postępy w nauce online – na życzenie