Uczyć się …

… myśleć w obcym języku,
… poznawać realia krajów anglosaskich,
… pracować nad wymową dźwięków charakterystycznych dla jęz. angielskiego,
… zgłębiać zasady gramatyki.