Zdobywać i pogłębiać umiejętności językowe:
(kolejność nieprzypadkowa)

  • słuchania
  • mówienia
  • czytania
  • pisania